Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Grand Hotel Huis ter Duin en haar faciliteiten gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

 • De uniforme voorwaarden HORECA en aanwijzingen van onze medewerkers zijn ten alle tijden leidend;
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen van uw eigendommen;
 • Zwak en sterk alcoholische dranken worden niet verstrekt onder de 18 jaar. Bij twijfel zijn afdelingshoofden en medewerkers in de gelegenheid te vragen naar ID. Indien niet aantoonbaar mag het schenken van alcohol geweigerd worden;Over smaak valt niet te twisten, daarom stellen wij het op prijs als u zich gepast kleed in onze restaurants, bar en lounges. Daarmee is een ontbloot bovenlijf of bikini op de terrassen en in de restaurants niet toegestaan. De directie en afdelingshoofden behouden het recht om gasten te weigeren als zij niet naar onze mening gewenst gekleed gaan.
 • Alle kamers en openbare ruimtes in het gehele hotel zijn rookvrij. Roken is toegestaan op de terrassen en in ruimtes die hier speciaal voor zijn ingericht;
 • Gevonden voorwerpen dienen bij lost & found bij de receptie te worden afgegeven;
 • Klachten kunnen bij de leidinggevende van de betreffende afdeling worden ingediend;
 • In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt, zal de eventuele gevolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon;
 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • Schade toegebracht in of rondom het hotel, de medewerkers en medegasten wordt op de veroorzakers verhaald.

Het is niet toegestaan:

 • om eigen meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen in de restaurants, bar of op het terras;
 • om met een ontbloot bovenlijf of in zwemkleding onze lobby, restaurants en terrassen te betreden;
 • om glaswerk buiten het hotel te gebruiken;
 • om medegasten te hinderen;
 • om beelden die de reputatie van Grand Hotel Huis ter Duin en haar faciliteiten beschadigen openbaar te delen;
 • zonder schriftelijke toestemming van onze directie beeldmateriaal te maken van gasten, medewerkers, directie en de eigendommen van eerstgenoemden.

Het is verboden:

 • om diefstal en/of vernielingen te plegen;
 • om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • om geweld te gebruiken, te discrimineren of iemand seksueel te intimideren;
 • om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

Onze afdelingshoofden en directie zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit het hotel te verwijderen en de (verdere) toegang tot het hotel ontzeggen.